Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊούΤεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2018

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Λαϊκές Αγορές  
 
1. ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ      
       

Α/Α Γειτονιά

Προτεινόμενη Θέση

Ημέρα Διεξαγωγής

Μήνες Διεξαγωγής

       
1. Κέντρο Αμαρουσίου Οδός Μ.Αλεξάνδρου Σάββατο Από 09.03.2013
  ( από Νερατζιωτίσσης έως Ναυαρίνου)   έως 09.07.2013
       
2. Κέντρο Αμαρουσίου Οδός Δ. Γούναρη Σάββατο Από 10.07.2013
  ( από Νερατζιωτίσσης έως 25ης Μαρτίου)   έως 31.10.2013
       
3. Κέντρο Αμαρουσίου Οδός Αθανασίου Διάκου Σάββατο Από 02.11.2013
  ( από Νερατζιωτίσσης έως Λ. Κατσώνη )   και για 4 μήνες
       
2. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ      
       
Α/Α Γειτονιά Προτεινόμενη Θέση Ημέρα Διεξαγωγής Μήνες Διεξαγωγής
       
1. Πολύδροσο Οδός Ακακιών Σάββατο Από 09.02.2013
  (από Στρ.Ρογκάκου έως Εθν.Μακαρίου)   έως 31.05.2013
       
2. Πολύδροσο Οδός Κριεζή Σάββατο Από 01.06.2013
  (από Φραγκοκλησιάς έως Καρκαβίτσα)   έως 30.09.2013
       
3. Πολύδροσο Οδός Ροδοδάφνης Σάββατο Από 05.10.2013
  ( από Φραγκοκλησιάς έως Μονεμβασιάς )   και για 4 μήνες
       
3. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΜΑΡΟΥΣΙ-ΚΟΚΚΙΝΙΑ      
       
       
       

Γειτονιά

Προτεινόμενη Θέση

Ημέρα Διεξαγωγής

Μήνες Διεξαγωγής

       
1. Κοκκινιά Οδός Σισμανογλείου Τρίτη Όλο το έτος 2013
  ( από Λεμονά έως Μουργκάνας )