Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος

 Λαϊκές Αγορές  
 
1. ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ      
       

Α/Α Γειτονιά

Προτεινόμενη Θέση

Ημέρα Διεξαγωγής

Μήνες Διεξαγωγής

       
1. Κέντρο Αμαρουσίου Οδός Μ.Αλεξάνδρου Σάββατο Από 09.03.2013
  ( από Νερατζιωτίσσης έως Ναυαρίνου)   έως 09.07.2013
       
2. Κέντρο Αμαρουσίου Οδός Δ. Γούναρη Σάββατο Από 10.07.2013
  ( από Νερατζιωτίσσης έως 25ης Μαρτίου)   έως 31.10.2013
       
3. Κέντρο Αμαρουσίου Οδός Αθανασίου Διάκου Σάββατο Από 02.11.2013
  ( από Νερατζιωτίσσης έως Λ. Κατσώνη )   και για 4 μήνες
       
2. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ      
       
Α/Α Γειτονιά Προτεινόμενη Θέση Ημέρα Διεξαγωγής Μήνες Διεξαγωγής
       
1. Πολύδροσο Οδός Ακακιών Σάββατο Από 09.02.2013
  (από Στρ.Ρογκάκου έως Εθν.Μακαρίου)   έως 31.05.2013
       
2. Πολύδροσο Οδός Κριεζή Σάββατο Από 01.06.2013
  (από Φραγκοκλησιάς έως Καρκαβίτσα)   έως 30.09.2013
       
3. Πολύδροσο Οδός Ροδοδάφνης Σάββατο Από 05.10.2013
  ( από Φραγκοκλησιάς έως Μονεμβασιάς )   και για 4 μήνες
       
3. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΜΑΡΟΥΣΙ-ΚΟΚΚΙΝΙΑ      
       
       
       

Γειτονιά

Προτεινόμενη Θέση

Ημέρα Διεξαγωγής

Μήνες Διεξαγωγής

       
1. Κοκκινιά Οδός Σισμανογλείου Τρίτη Όλο το έτος 2013
  ( από Λεμονά έως Μουργκάνας )