Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 Αιτήσεις – Εγγραφές – Δικαιολογητικά  
 

Από τη Παρασκευή  11 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές στα τμήματα Ξένων Γλωσσών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών θα γίνονται στο ισόγειο του Δημαρχείου (αίθουσα πρωτοκόλλου), Βασ. Σοφίας 9, Μαρούσι και ώρες 09:30-16:30 (κ.Παπαθανασίου Αννίτα).

 

Για την εγγραφή και την υποβολή της αίτησης απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • ARTEMIS CARD (φωτοτυπία) για τους κατοίκους ή δημότες
 • Φωτοτυπία Α.Δ.Τ. και λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ) για τους μη κατοίκους ή ετεροδημότες
 • Φωτοτυπία του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης για τους τρίτεκνους, πολύτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες
 • Φωτοτυπία βεβαίωσης εργασίας ή κάρτας εισόδου - εξόδου ή εξοφλητικής απόδειξης μισθοδοσίας για τους υπαλλήλους του Δήμου ή των ΝΠΔΔ-ΝΠΙΔ αυτού
 • Φωτοτυπία βεβαίωσης υγειονομικής επιτροπής για πολίτες ΑμεΑ
 • Φωτοτυπία της κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ για τους ανέργους
 • Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού φορολογίας εισοδήματος για τους απόρους

Σε όλες τις αιτήσεις χρειάζεται να συμπληρώνεται ο Α.Φ.Μ. (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου) & η Δ.Ο.Υ. του ενδιαφερόμενου.


Τιμές που αφορούν τις ειδικές κατηγορίες όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω

Οι απαλλαγές και οι εκπτώσεις ισχύουν για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στα μαθήματα ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά) και για όσους συμμετάσχουν στο τμήμα ηλεκτρονικών υπολογιστών των 6 ενοτήτων. Συγκεκριμένα το κόστος των παραπάνω μειώνεται κατά 10,00 €  για τα μαθήματα ξένων γλωσσών και κατά 50,00 € για το ανωτέρω μάθημα πληροφορικής ανά κατηγορία αντίστοιχα.

 • Άνεργοι 
 • Πολίτες ΑμΕΑ
 • Υπάλληλοι του Δήμου καθώς και τα παιδιά τους
 • Τρίτεκνοι - Πολύτεκνοι
 • Μονογονεϊκές Οικογένειες που αποτελούνται από ανύπαντρες μητέρες, διαζευγμένες ή χήρες που έχουν ανήλικο ή ανήλικα παιδιά
 • Άποροι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω από 6.591,00 € χωρίς περιουσιακό στοιχείο στο όνομά τους
 • Στα παιδιά που προέρχονται από διάφορα ιδρύματα της πόλης μας η φοίτηση είναι δωρεάν

Παρέχεται έκπτωση 10% εάν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να προπληρώσει την ετήσια συνδρομή του, η οποία ισχύει για τις ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά) και τα τμήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών των 3 ενοτήτων και των 6 ενοτήτων.

Επιλέξτε εδώ για να δείτε τον τιμοκατάλογο των τμημάτων.


Επιλέξτε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση-δήλωση εγγραφής & τις γενικές υποχρεώσεις σπουδαστών.