Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

 

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Οικονομική Συμμετοχή (τροφεία)  
 

 ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ (ΤΡΟΦΕΙΑ)

Η μηνιαία οικονομική συμμετοχή των γονέων καθορίζεται με την υπ’αριθμ.58/28-6-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου «Αμαρυσία Αρτεμις» (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)

Η μηνιαία οικονομική συμμετοχή (τροφεία), θα κατατίθεται με μέριμνα των γονέων και κηδεμόνων, στην Τράπεζα Πειραιώς και στον αριθμό λογαριασμού

6041 030020 804,  (IBAN: GR16 0171 0410 0060 4103 0020 804).

Σαν καταθέτης θα εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο του παιδιού και αποδέκτης ο Παιδικός Σταθμός όπου και φιλοξενείται το παιδί.

Στη συνέχεια οι γονείς θα προσκομίζουν αντίγραφο της κατάθεσης στον Παιδικό Σταθμό.

Η καταβολή των τροφείων θα πραγματοποιείται ως εξής:

Δόση

Περίοδος, από:

Περίοδος, έως:

Πληρωτέα έως:

Μήνες

Α

01-09-2016

31-10-2016

30-09-2016

2

Β

01-11-2016

31-12-2016

30-11-2016

2

Γ

01-01-2017

28-02-2017

31-01-2017

2

Δ

01-03-2017

30-04-2017

31-03-2017

2

Ε

01-05-2017

31-07-2017

31-05-2017

3

 

Σε περίπτωση αποχώρησης του νηπίου δεν επιστρέφονται  τα τροφεία που έχουν καταβληθεί.

Η υποχρέωση καταβολής των τροφείων παύει κατόπιν αίτησης διαγραφής.

Το μηνιαίο κόστος των τροφείων, με βάση πάντα το οικογενειακό εισόδημα είναι διαμορφωμένο ως εξής:

Τυχόν έγκριση εγγραφής λόγω αναπλήρωσης κενής θέσης στο β’ δεκαπενθήμερο του μήνα, δικαιούται έκπτωση 50% στο ποσό των τροφείων του αντίστοιχου μήνα.

Ετήσιο Οικογενειακό εισόδημα

1 παιδί

2 παιδιά

Μέχρι 10.000€

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

Από 10.001-15.000€

60

90

Από 15.001-20.000€

65

97

Aπό 20.001-25.000€

70

105

Από 25.001-30.000€

90

135

Από 30.001-35.000€

110

165

Από 35.001-40.000€

140

210

Από 40.001-55.000€

180

270

Από 55.001-70.000€

230

345

Από 70.001 και άνω

300

450

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Οι γονείς, οι οποίοι εμπίπτουν στις προϋποθέσεις ένταξης στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και δεν δηλώσουν συμμετοχή, θα καταβάλουν ολόκληρο το ποσό των τροφείων που αντιστοιχούν στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους, χωρίς να τους αναγνωριστεί οποιαδήποτε απαλλαγή ή μείωση.

Ειδικά όσοι έχουν χαμηλό εισόδημα, μέχρι 10.000€, θα καταβάλουν μηνιαία τροφεία 50,00€ για το πρώτο παιδί και 25,00€ για το δεύτερο.