Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

 

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος Εγγραφές / Επανεγγραφές  
 
«Συνεχίζονται οι εγγραφές / επανεγγραφές στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Αμαρουσίου μέχρι την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018»

Για τα έντυπα εγγραφών – επανεγγραφών 2018 - 2019 των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αμαρουσίου πατήστε εδώ

Πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές, οδηγίες, τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και τα έντυπα των αιτήσεων μπορείτε να δείτε στον παραπάνω σύνδεσμο στον οποίο περιλαμβάνονται:

  • Ανακοίνωση /γενικές πληροφορίες εγγραφών /επανεγγραφών
  • Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής ή επανεγγραφής & Συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης - Οδηγίες  δικαιολογητικά
  • Κανονισμός λειτουργίας Παιδικών Σταθμών
  • Μηνιαία Οικονομική συμμετοχή των γονέων (τροφεία)
  • Απαλλαγές και ειδικές ρυθμίσεις καταβολής τροφείων
  • Κατάσταση Παιδικών Σταθμών Δήμου Αμαρουσίου
  • Αίτηση εγγραφής/επανεγγραφής
  • Έντυπο Οικογενειακής Κατάστασης Νηπίου
  • Υπεύθυνη Δήλωση  (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
  • Πιστοποιητικό Υγείας

 

 
 

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι γονείς είναι ωφελούμενοι της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το έτος 2017 – 2018 παρακαλούνται να προσέλθουν για την υπογραφή της σύμβασης τους, έως 24/07/2017 στα γραφεία του Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α - Τμήμα Παιδικών Σταθμών (Παλαιολόγου 9 – 4ος Όροφος τηλ. 2132031948-949) Ώρες:09:00 – 14:00