Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

 

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος

  Ανακοίνωση υπ΄αρ. ΣΟΧ/ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ με την υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 Ανακοίνωση θα προβεί στην πρόσληψη,με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Ι.Δ. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση στα γραφεία της Επιχείρησης Βασ. Σοφίας αρ. 9 & Δημ. Μόσχα, Μαρούσι, 2ος όροφος,  (τηλ. επικοινωνίας: 2132038 200-201-202).
 
 
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 15-12-2017
 
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : 27-12-2017

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 469 KB 
ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 76 KB 
ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 216 KB 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 240 KB 

Επιστροφή