Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου τριών (3) ατόμων διάρκειας ενός (1) Έτους με Δυνατότητα Παράτασης (ΣΟΧ2/2017) ***Αναρτήθηκαν οι Ανασυνταγμένοι Πίνακες Κατάταξης

O Δήμος Αμαρουσίου με την ΣΟΧ2/2017 θα προβεί στη Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου τριών (3) ατόμων ειδικοτήτων ΠΕ & ΤΕ, διάρκειας ενός (1) έτους, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο “ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ”.

Ημερομηνίας έναρξης: 25/03/2017

Ημερομηνίας λήξης: 03/04/2017

11/12/2017
Αναρτήθηκαν οι Ανασυνταγμένοι Πίνακες Κατάταξης και Αποκλειομένων της με αρ ΣΟΧ2/2017 ανακοίνωσης 


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2017 158 KB 
Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) 292 KB 
Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση 133 KB 
Κ.Θ._201_ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 214 KB 
Κ.Θ._202_ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 179 KB 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΣΟΧ 2- 2017 66 KB 
Κ.Θ._201_ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ) 111217 248 KB 
Κ.Θ._202_ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)-111217 234 KB 
004_ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΣΟΧ 2- 2017-111217 174 KB 

Επιστροφή