Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου τριών (3) ατόμων διάρκειας ενός (1) Έτους με Δυνατότητα Παράτασης (ΣΟΧ2/2017) ***Αναρτήθηκαν οι Ανασυνταγμένοι Πίνακες Κατάταξης

O Δήμος Αμαρουσίου με την ΣΟΧ2/2017 θα προβεί στη Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου τριών (3) ατόμων ειδικοτήτων ΠΕ & ΤΕ, διάρκειας ενός (1) έτους, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο “ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ”.

Ημερομηνίας έναρξης: 25/03/2017

Ημερομηνίας λήξης: 03/04/2017

11/12/2017
Αναρτήθηκαν οι Ανασυνταγμένοι Πίνακες Κατάταξης και Αποκλειομένων της με αρ ΣΟΧ2/2017 ανακοίνωσης 


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2017 158 KB 
Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) 292 KB 
Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση 133 KB 
Κ.Θ._201_ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 214 KB 
Κ.Θ._202_ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 179 KB 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΣΟΧ 2- 2017 66 KB 
Κ.Θ._201_ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ) 111217 248 KB 
Κ.Θ._202_ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)-111217 234 KB 
004_ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΣΟΧ 2- 2017-111217 174 KB 

Επιστροφή