Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου επτά (7) ατόμων διάρκειας ενός (1) Έτους με Δυνατότητα Παράτασης (ΣΟΧ1/2017) ***Αναρτήθηκαν οι Ανασυνταγμένοι Πίνακες Κατάταξης

18-06-2018 Αναρτήθηκαν οι Ανασυνταγμένοι Πίνακες Κατάταξης και Αποκλειομένων της με αρ ΣΟΧ1/2017 ανακοίνωσης:

Ανασυνταγμένος πίνακας αποκλειομένων ΣΟΧ1/2017 με αρ.πρωτ.26641/18-06-2018  και

Ανασυνταγμένος πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού (κωδ. θέσης 102) με αρ.πρωτ.26643/18-06-2018

 


 

Ο Δήμος Αμαρουσίου με την ΣΟΧ1/2017 θα προβεί στη Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου επτά (7) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, διάρκειας ενός (1) έτους, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο “ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ:ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ”.

Ημερομηνίας έναρξης: 25/03/2017

Ημερομηνία  λήξης: 03/04/2017

07/12/17 Αναρτήθηκαν οι Ανασυνταγμένοι Πίνακες Κατάταξης και Αποκλειομένων της με αρ ΣΟΧ1/2017 ανακοίνωσης


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017 204 KB 
Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) 292 KB 
Ειδικό Παράρτημα Α1 74 KB 
Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση 133 KB 
Κ.Θ._101_ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 197 KB 
Κ.Θ._102_ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 177 KB 
Κ.Θ._103_ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 96 KB 
Κ.Θ._104_ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 125 KB 
Κ.Θ._105_ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 129 KB 
Κ.Θ._106_ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 195 KB 
Κ.Θ._107_ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 94 KB 
003_ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΣΟΧ 1- 2017 91 KB 
Κ.Θ._101_ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ) 164 KB 
Κ.Θ._102_ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ) 146 KB 
Κ.Θ._103_ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ (ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ) 60 KB 
Κ.Θ._104_ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ (ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ) 89 KB 
Κ.Θ._105_ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) (ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ) 91 KB 
Κ.Θ._106_ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ) 164 KB 
Κ.Θ._107_ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ) 58 KB 
003_ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΣΟΧ 1- 2017 77 KB 

Επιστροφή