Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου επτά (7) ατόμων διάρκειας ενός (1) Έτους με Δυνατότητα Παράτασης (ΣΟΧ1/2017) ***Αναρτήθηκαν οι Ανασυνταγμένοι Πίνακες Κατάταξης

18-06-2018 Αναρτήθηκαν οι Ανασυνταγμένοι Πίνακες Κατάταξης και Αποκλειομένων της με αρ ΣΟΧ1/2017 ανακοίνωσης:

Ανασυνταγμένος πίνακας αποκλειομένων ΣΟΧ1/2017 με αρ.πρωτ.26641/18-06-2018  και

Ανασυνταγμένος πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού (κωδ. θέσης 102) με αρ.πρωτ.26643/18-06-2018

 


 

Ο Δήμος Αμαρουσίου με την ΣΟΧ1/2017 θα προβεί στη Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου επτά (7) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, διάρκειας ενός (1) έτους, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο “ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ:ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ”.

Ημερομηνίας έναρξης: 25/03/2017

Ημερομηνία  λήξης: 03/04/2017

07/12/17 Αναρτήθηκαν οι Ανασυνταγμένοι Πίνακες Κατάταξης και Αποκλειομένων της με αρ ΣΟΧ1/2017 ανακοίνωσης


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017 204 KB 
Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) 292 KB 
Ειδικό Παράρτημα Α1 74 KB 
Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση 133 KB 
Κ.Θ._101_ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 197 KB 
Κ.Θ._102_ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 177 KB 
Κ.Θ._103_ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 96 KB 
Κ.Θ._104_ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 125 KB 
Κ.Θ._105_ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 129 KB 
Κ.Θ._106_ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 195 KB 
Κ.Θ._107_ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 94 KB 
003_ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΣΟΧ 1- 2017 91 KB 
Κ.Θ._101_ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ) 164 KB 
Κ.Θ._102_ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ) 146 KB 
Κ.Θ._103_ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ (ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ) 60 KB 
Κ.Θ._104_ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ (ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ) 89 KB 
Κ.Θ._105_ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) (ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ) 91 KB 
Κ.Θ._106_ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ) 164 KB 
Κ.Θ._107_ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ) 58 KB 
003_ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΣΟΧ 1- 2017 77 KB 

Επιστροφή