Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας

Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των χώρων Αστικού Πρασίνου


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου Αμαρουσίου
Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

  • ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Η Πράξη στοχεύει στην υποστήριξη ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό μέσω ενός πλέγματος παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στο Δήμο Αμαρουσίου.
Συγκεκριμένα η πράξη αφορά στη λειτουργία, σύμφωνα με τους όρους και τις ελάχιστες προϋποθέσεις λειτουργίας που ορίζει η Πρόσκληση 55,
των παρακάτω έξη (6) κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας:

  • Κοινωνικό Παντοπωλείο
  • Κοινωνικό Φαρμακείο
  • Κοινωνική Δομή παροχής Συσσιτίων
  • Δημοτικός Λαχανόκηπος
  • Γραφείο Διαμεσολάβησης
  • Τράπεζα χρόνου

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 816.000 ευρώ.
Το έργο έχει ενταχθεί στον   Άξονα Προτεραιότητας 14 «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας,  Ανάπτυξη της Α’ θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του Πληθυσμού στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» με κωδικό Πράξης 431034 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

  • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ  ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Προβλέπεται η ανάπτυξη των «ΚΕΠ Υγείας» (Κέντρα Πρόληψης για την Υγεία) σε 14 Δήμους, που θα έχουν ως στόχο την πρόληψη νοσημάτων και την προαγωγή της υγείας. Επιπλέον θα μπορούν παρέχονται σε πολύ μικρό βαθμό, βασικές θεραπευτικές υπηρεσίες σε άτομα που δεν καλύπτονται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ανασφάλιστοι).
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 528.932,20ευρώ.

Το έργο έχει ενταχθεί στον   Άξονα Προτεραιότητας 14 «Πλήρης ενσωμάτωση του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» με κωδικό Πράξης 430957 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.


Δεν βρέθηκαν Αποτελέσματα