Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος ΔήμοςΤεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου 
Εξωτερική πολιτική και οικονομία. Προκλήσεις και ευκαιρίες για την Ελλάδα (20/3/2019)

Τοποθεσία:Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου (Βας. Σοφίας 9 και Δημ. Μόσχα)

AHEPA HELLAS

20 Μαρτίου 2019 και ώρα 18:00

Ημερίδα με θέμα:«Εξωτερική πολιτική και οικονομία. Προκλήσεις και ευκαιρίες για την Ελλάδα».

Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμαρουσίου, (Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα)

Επιστροφή