Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας

Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των χώρων Αστικού Πρασίνου


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου ΑμαρουσίουΔιαχείριση Ποιότητας και Διαχειριστικής Ικανότητας

 

"ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ"Ο Δήμος Αμαρουσίου είναι ένας από τους λίγους ελληνικούς δήμους που για να φανεί συνεπής στην αποστολή και στο όραμα του έχει εισάγει στις λειτουργίες του και εφαρμόζει ένα ενιαίο σύστημα ολικής ποιότητας που βασίζεται σε πέντε πυλώνες:

 • Στην εφαρμογή του συστήματος ποιότητας ISO 9001.
 • Στην εφαρμογή του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης 14001.
 • Στην εφαρμογή του προτύπου ΕΛΟΤ 1429 για τη διαχειριστική επάρκεια.
 • Στην εφαρμογή του συστήματος μέτρησης «Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ–CAF).
 • Στην εφαρμογή συστήματος μέτρησης δεικτών ποιότητας και αποδοτικότητας.

Στόχοι του εγκατεστημένου ενιαίου συστήματος ποιότητας είναι:

 • H τήρηση της πολιτικής ποιότητας του Οργανισμού.
 • Η τήρηση της πολιτικής διαχείρισης έργων του Οργανισμού
 • Η τήρηση της περιβαλλοντικής πολιτικής του Οργανισμού.
 • Ο σχεδιασμός, παρακολούθηση και συνεχής βελτίωση των διεργασιών, που αφορούν sτις παρεχόμενες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πολιτών, στην υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα, σύμφωνα με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο και στην προστασία του περιβάλλοντος.
 • Η κάλυψη των απαιτήσεων των προτύπων ISO 9001, ISO 14001 και ΕΛΟΤ 1429.
 • Η μέγιστη ικανοποίηση των πολιτών, των ωφελούμενων από τα έργα και η διαφύλαξη του περιβάλλοντος.

Ο Δήμος Αμαρουσίου έχει πιστοποιηθεί με επιτυχία από τον εξωτερικό φορέα πιστοποίησης BVQI (Bureau Veritas Quality International ) κατά ISO 9001:2008, ISO 14001:2004ΕΛΟΤ 1429:2008 και επαναπιστοποιηθεί από τον εξωτερικό φορέα EQA κατά ISO 9001:2015 και τον εξωτερικό φορέα LETRINA S.A. κατά ΕΛΟΤ 1429:2008

 

 

Στρατηγικός Χάρτης Δήμου Αμαρουσίου       Πολιτική Ποιότητας, Διαχείρισης Έργων και Περιβαλλοντική πολιτική      
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης    
  Δείτε το αρχείο του φακέλου