Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

 

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου  
 
Πρόσκληση
Αποφάσεις
Παρατηρήσεις
3
9/2/2017
17:30 (Έκτακτη συνεδρίαση - Αναβλήθηκε)
6
5/3/2017
17:00 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
11
23/5/2017
18:30 ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
12
30/5/2017
 

 19:00

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου ετών: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.