Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας

Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των χώρων Αστικού Πρασίνου


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου ΑμαρουσίουΜέλη  
 
Πληροφορίες

Διεύθυνση: Το Γρ. Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Ποιότητας Ζωής Δήμου Αμαρουσίου βρίσκεται στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου Αμαρουσίου, Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, Τ.Κ. 15124 Μαρούσι.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: (213) 2038144, 160, 162-165
Φαξ: (213) 2038515

Τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής έχουν ως εξής:

Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Σταθούλης Σπυρίδων Πρόεδρος
Κατσιγιάννης Επαμεινώνδας Αντιπρόεδρος
Nικολαράκος Ιωάννης Τακτικό Μέλος
Σαγρής Παναγιώτης Τακτικό Μέλος
Παπαδόπουλος Μιχαήλ Τακτικό Μέλος
Βλάχου – Σταματάκη Ελένη Τακτικό Μέλος
Γώγου Μαρία Τακτικό Μέλος
Καραμέρος Γεώργιος Τακτικό Μέλος
Μπούρας Βασίλειος Τακτικό Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Λέκκα Καλαντζάκη Ελένη Αναπληρωματικό Μέλος
Ιωάννου Αικατερίνη Αναπληρωματικό Μέλος
Βουρλάκη Αικατερίνη Αναπληρωματικό Μέλος
Μαρτίνη Σταματία (Τίνα) Αναπληρωματικό Μέλος
Μπόγδανος Σπυρίδων Αναπληρωματικό Μέλος
Κανάρη Ντάλη Κυριακή Αναπληρωματικό Μέλος
Κούκουζας Πέτρος Αναπληρωματικό Μέλος


 

Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου, Μονάδα Γ' Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής και Μονάδα Δ' Υποστήριξης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αμαρουσίου

Το Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου, η Μονάδα Γ' Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής και η Μονάδα Δ' Υποστήριξης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμαρουσίου μεριμνά μεταξύ άλλων για τη σύνταξη της ημερήσιας διάταξης των προς συζήτηση θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου και των Επιτροπών.