Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

 

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος ΔήμοςΠ Α Ρ Α Τ Α Σ Η
Εγγραφών-Επανεγγραφών
σχολικού έτους 2017-2018
στους Δημοτικούς Παιδικούς
Σταθμούς του Αμαρουσίου
έως και τη
Δευτέρα   3/7/2017
Μέλη  
 
Πληροφορίες

Διεύθυνση: Το Γρ. Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Ποιότητας Ζωής Δήμου Αμαρουσίου βρίσκεται στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου Αμαρουσίου, Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, Τ.Κ. 15124 Μαρούσι.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: (213) 2038144, 160, 162-165
Φαξ: (213) 2038515

Τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2014 - 2017 ως εξής:

Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Σταθούλης Σπυρίδων Πρόεδρος
Μαγιάκης Ελευθέριος Αντιπρόεδρος
Καρλαύτης Δημήτριος Τακτικό Μέλος
Τσίγκας Ευθύμιος Τακτικό Μέλος
Καρλατήρα Μαρία Τακτικό Μέλος
Κάββαλος Νικόλαος Τακτικό Μέλος
Βελλής Αθανάσιος Τακτικό Μέλος
Βλάχου - Σταματάκη Ελένη Τακτικό Μέλος
Βλάχος Σπυρίδων Τακτικό Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Βλαχοπιώτης Αθανάσιος Αναπληρωματικό Μέλος
Παπαδόπουλος Μιχαήλ Αναπληρωματικό Μέλος
Φωτόπουλος Αθανάσιος Αναπληρωματικό Μέλος
Κόκκαλης Βασίλειος Αναπληρωματικό Μέλος
Γιαννακάκος Ηλίας Αναπληρωματικό Μέλος
 

Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου, Μονάδα Γ' Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής και Μονάδα Δ' Υποστήριξης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αμαρουσίου

Το Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου, η Μονάδα Γ' Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής και η Μονάδα Δ' Υποστήριξης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμαρουσίου μεριμνά μεταξύ άλλων για τη σύνταξη της ημερήσιας διάταξης των προς συζήτηση θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου και των Επιτροπών.