Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 Τομέας Εκπαίδευσης  
 

Πληροφορίες
  
Διεύθυνση: Βασ.Σοφίας  9, Τ.Κ.:15124, Μαρούσι
Τηλέφωνο : 213-2038.080
Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 09:30-16:30 (κ. Παππαθανασίου Αννίτα)

Ξεκινούν από τη Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015 οι εγγραφές στα τμήματα Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής που διοργανώνει η «Αναπτυξιακή Δήμου Αμαρουσίου-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» και θα γίνονται στο ισόγειο του Δημαρχείου, Βασ. Σοφίας 9, Μαρούσι και ώρες 09:30-16:30. Τα μαθήματα –σεμινάρια για τη χρονική περίοδο 2015-20156 θα ξεκινήσουν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.