Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

 
 

Λειτουργία παιδικών σταθμών

 • Οι Παιδικοί Σταθμοί λειτουργούν από 1η Σεπτεμβρίου έως 31η Ιουλίου κάθε έτους από Δευτέρα έως Παρασκευή.
 • Οι ώρες λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών είναι 7:00 έως 16:00.

 

Οι Παιδικοί Σταθμοί δεν λειτουργούν :

 • Σάββατα και Κυριακές.
 • 1-31 Αυγούστου.
 • 24 Δεκεμβρίου έως 6 Ιανουαρίου (εορτές Χριστουγέννων).
 • Μεγάλη Πέμπτη έως Κυριακή του Θωμά (εορτές Πάσχα).
 • Τις ημέρες αργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών.

 

Προσέλευση - αναχώρηση των παιδιών

 •  α) Ώρα προσέλευσης:  7:00 – 9:00
 • β) Ώρα πρωινού: 9:00 – 9:30

○    γ) Ώρα μεσημεριανού: 12:00 – 13:00

○    δ) Ώρα αναχώρησης: 13:00 – 16:00

Για τα παιδιά που παραμένουν για ανάπαυση η αποχώρηση ορίζεται μετά τις 15:00 έως τις 16:00

       ○    Η παραλαβή των παιδιών θα γίνεται από τους γονείς ή από κηδεμόνες τους ή από υποδεικνυόμενο εξουσιοδοτημένο άτομο.

 • Η τήρηση των ωραρίων προσέλευσης και αναχώρησης θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση και υποχρέωση των γονέων.

Διαγραφή παιδιών

Η διακοπή της φιλοξενίας των παιδιών από τους δημοτικούς Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ενεργείται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Όταν το ζητήσουν με αίτησή τους οι γονείς ή οι κηδεμόνες των παιδιών.
 • Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή την υγεία των παιδιών που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από το Σταθμό, μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τους γονείς και κατόπιν γνωμάτευσης ειδικού γιατρού.
 • Όταν κατ' εξακολούθηση και παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις προς τους γονείς των παιδιών, αυτοί δεν συμμορφώνονται με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του Σταθμού.
 • Όταν κατ' εξακολούθηση και πέραν των 30 συνεχόμενων ημερών τα παιδιά απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τον Σταθμό, και εφόσον έχουν ειδοποιηθεί εγγράφως οι γονείς, πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας.