Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊούΤεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2018

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

 
 

Λειτουργία παιδικών σταθμών

 • Οι Παιδικοί Σταθμοί λειτουργούν από 1η Σεπτεμβρίου έως 31η Ιουλίου κάθε έτους από Δευτέρα έως Παρασκευή.
 • Οι ώρες λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών είναι 7:00 έως 16:00.

 

Οι Παιδικοί Σταθμοί δεν λειτουργούν :

 • Σάββατα και Κυριακές.
 • 1-31 Αυγούστου.
 • 24 Δεκεμβρίου έως 6 Ιανουαρίου (εορτές Χριστουγέννων).
 • Μεγάλη Πέμπτη έως Κυριακή του Θωμά (εορτές Πάσχα).
 • Τις ημέρες αργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών.

 

Προσέλευση - αναχώρηση των παιδιών

 •  α) Ώρα προσέλευσης:  7:00 – 9:00
 • β) Ώρα πρωινού: 9:00 – 9:30

○    γ) Ώρα μεσημεριανού: 12:00 – 13:00

○    δ) Ώρα αναχώρησης: 13:00 – 16:00

Για τα παιδιά που παραμένουν για ανάπαυση η αποχώρηση ορίζεται μετά τις 15:00 έως τις 16:00

       ○    Η παραλαβή των παιδιών θα γίνεται από τους γονείς ή από κηδεμόνες τους ή από υποδεικνυόμενο εξουσιοδοτημένο άτομο.

 • Η τήρηση των ωραρίων προσέλευσης και αναχώρησης θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση και υποχρέωση των γονέων.

Διαγραφή παιδιών

Η διακοπή της φιλοξενίας των παιδιών από τους δημοτικούς Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ενεργείται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Όταν το ζητήσουν με αίτησή τους οι γονείς ή οι κηδεμόνες των παιδιών.
 • Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή την υγεία των παιδιών που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από το Σταθμό, μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τους γονείς και κατόπιν γνωμάτευσης ειδικού γιατρού.
 • Όταν κατ' εξακολούθηση και παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις προς τους γονείς των παιδιών, αυτοί δεν συμμορφώνονται με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του Σταθμού.
 • Όταν κατ' εξακολούθηση και πέραν των 30 συνεχόμενων ημερών τα παιδιά απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τον Σταθμό, και εφόσον έχουν ειδοποιηθεί εγγράφως οι γονείς, πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας.