Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

 

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος

 
 Εγγραφές / Επανεγγραφές  

Πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές, οδηγίες, τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και τα έντυπα των αιτήσεων μπορείτε να δείτε από τον σύνδεσμο που ακολουθεί και στον οποίο περιλαμβάνονται:

  • Ανακοίνωση /γενικές πληροφορίες εγγραφών /επανεγγραφών
  • Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής ή επανεγγραφής & Συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης - Οδηγίες  δικαιολογητικά
  • Κανονισμός λειτουργίας Παιδικών Σταθμών
  • Μηνιαία Οικονομική συμμετοχή των γονέων (τροφεία)
  • Απαλλαγές και ειδικές ρυθμίσεις καταβολής τροφείων
  • Κατάσταση Παιδικών Σταθμών Δήμου Αμαρουσίου
  • Αίτηση εγγραφής/επανεγγραφής
  • Έντυπο Οικογενειακής Κατάστασης Νηπίου
  • Υπεύθυνη Δήλωση  (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
  • Πιστοποιητικό Υγείας

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο: eggrafes_paidikon_stathmon2017-2018.pdf

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι γονείς είναι ωφελούμενοι της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το έτος 2017 – 2018 παρακαλούνται να προσέλθουν για την υπογραφή της σύμβασης τους, έως 24/07/2017 στα γραφεία του Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α - Τμήμα Παιδικών Σταθμών (Παλαιολόγου 9 – 4ος Όροφος τηλ. 2132031948-949) Ώρες:09:00 – 14:00