Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

 

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Εγγραφές / Επανεγγραφές  
 

Οι εγγραφές - επανεγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αμαρουσίου για τη χρονική περίοδο 2017- 2018 θα πραγματοποιηθούν από ... Ιουνίου έως ... Ιουνίου 2017

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές, οδηγίες, τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και τα έντυπα των αιτήσεων μπορείτε να δείτε από τον σύνδεσμο που ακολουθεί και στον οποίο περιλαμβάνονται:

  • Ανακοίνωση /γενικές πληροφορίες εγγραφών /επανεγγραφών
  • Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής ή επανεγγραφής & Συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης - Οδηγίες  δικαιολογητικά
  • Κανονισμός λειτουργίας Παιδικών Σταθμών
  • Μηνιαία Οικονομική συμμετοχή των γονέων (τροφεία)
  • Απαλλαγές και ειδικές ρυθμίσεις καταβολής τροφείων
  • Κατάσταση Παιδικών Σταθμών Δήμου Αμαρουσίου
  • Αίτηση εγγραφής/επανεγγραφής
  • Έντυπο Οικογενειακής Κατάστασης Νηπίου
  • Υπεύθυνη Δήλωση  (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
  • Πιστοποιητικό Υγείας

Ενημερωθείτε για όλα τα ανωτέρω από .......