Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας

Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των χώρων Αστικού Πρασίνου


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου ΑμαρουσίουΣχολικές Επιτροπές  
 

Στο Δήμο Αμαρουσίου υπήρχαν  23 Σχολικές Επιτροπές μέχρι τις 6/5/2011.
Οι σχολικές επιτροπές συγχωνεύονται σε δύο νομικά πρόσωπα, ένα για τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ένα για τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

  • Στην  Σχολική Επιτροπή Α’/βάθμιας Εκπαίδευσης (στοιχεία επικοινωνίας: 213-2038.264)  συγχωνεύθηκαν δεκατρείς (13) Σχολικές Επιτροπές και
  • Στην  Σχολική Επιτροπή Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης (στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 213-2038.266) συγχωνεύθηκαν δέκα  (10) Σχολικές Επιτροπές

    Τηλέφωνα Γραμματείας Σχολικών Επιτροπών213-2038.263/265 
    (Οι 2 επιτροπές έχουν κοινό fax, το 213-2038.523)

Εάν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι περισσότερα από πέντε (5),δύο (2) τουλάχιστον από αυτά ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.
Στη διοίκηση των σχολικών επιτροπών μετέχουν υποχρεωτικά οι διευθυντές των αντίστοιχων σχολικών  μονάδων , ένας εκπρόσωπός των οικείων συλλόγων γονέων, εφόσον λειτουργούν αντίστοιχοι σύλλογοι και εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιάς Εκπαίδευσης .

Έργο κάθε σχολικής επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης ,φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου,αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λ.π),η αμοιβή καθαριστριών,η εκτέλεση έργων, για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους,η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες ,η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών,κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.