Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 ΟΚΟΙΠΑΔΑ  
 


Πληροφορίες

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ» (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9, 151 24 Μαρούσι
Τηλ. : 213 20 31 947, 213 20 31 949
Fax: 213 20 31 941
E-mail: okoipada@maroussi.gr 

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου «Αμαρυσία Αρτεμις» (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.), είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, στο οποίο συγχωνεύτηκαν τα Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί» και «Κ.Α.Π.Η.» και συμπεριλαμβάνει υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας και προστασίας ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Σκοπός του, είναι η εφαρμογή και υλοποίηση Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής για την παροχή ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών, αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου Αμαρουσίου, δημιουργώντας ένα δίχτυ προστασίας για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και τη Μαρουσιώτικη οικογένεια.

Τομείς παρεχόμενων  υπηρεσιών :

 • Παιδικοί Σταθμοί 
  • Διαπαιδαγώγηση, φροντίδα της νοητικής/συναισθηματικής /σωματικής ανάπτυξης των παιδιών, στήριξη της οικογένειας
 • Κ.Α.Π.Η. (Kέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων)
  • Δράσεις υποστήριξης των ηλικιωμένων, πρόληψης και αντιμετώπισης των βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ανθρώπων της Τρίτης ηλικίας
 • Δομές Πρόνοιας και Υγείας
  • Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης - Πρόνοια
  • Προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι» και «Κοινωνική Μέριμνα»
  • Δημοτικό Κοινωνικό Πολυϊατρείο
  • Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης
  • Εθελοντική αιμοδοσία - Τράπεζα αίματος
  • ΚΔΑΠ –ΜΕΑ
  • Κέντρο Ημέρας Alzheimer
  • Γραφείο Εθελοντισμού

Ο Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α διοικείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Πρόεδρος Δ.Σ.: κος Πέτρος Κόνιαρης

Πατήστε εδώ για να δείτε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.