Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Χριστουγεννιάτικες Ευχές του Δημάρχου Γ.Πατούλη

 Συνεδριάσεις Επιτροπής Ζωής 2017  
 
ΑΑ Ημερ/νία Προσκλήσεις Αποφάσεις Παρατηρήσεις
01 17/01/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 10:00 
02 30/01/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 10:00(Ορθή Επανάληψη)
03 17/02/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 11:00
04 28/03/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 12:00
05 28/03/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 12:30
06 04/04/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 09:00
07 10/04/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 10:00
08 08/05/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 10:00
09 30/05/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 10:00
10 21/07/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 10:00
11 27/07/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 11:00
12 05/09/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 09:30
13 26/09/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 09:00
14 10/10/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 09:15
15 06/11/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 12:00
16 21/11/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 12:00
17 12/12/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 12:00
18 19/12/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 12:00
19 27/12/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 12:00