Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος

 Νομικό Πλαίσιο
 

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά  με το νομικό πλαίσιο που διέπει την Πολιτικής Προστασίας επισκεφτείτε  τη σελίδα  της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας-Γ.Γ.Π.Π (http://civilprotection.gr/el/νομοθεσια)