Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος

 Συνεδριάσεις Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστάνων 2016  
 
ΑΑ Ημερ/νία Προσκλήσεις Αποφάσεις Παρατηρήσεις
1 5/4/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:30​
2 12/7/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:30
3 22/7/2016 Πρόσκληση       -  Ματαιώθηκε 
3 13/9/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 14:30