Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Χριστουγεννιάτικες Ευχές του Δημάρχου Γ.Πατούλη

 Συνεδριάσεις Επιτροπής Ζωής 2016  
 
ΑΑ Ημερ/νία Προσκλήσεις Αποφάσεις Παρατηρήσεις
01 5/1/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 10:00 (Ορθή Επανάληψη)
02 15/1/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 10:00
03 26/1/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 10:00
04 5/2/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 10:00
05 16/2/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 09:30
06 1/3/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 09:30
07 15/13/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 09:30
08 22/3/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 09:30
09 12/4/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 09:30
10 19/4/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 09:30
11 5/5/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 09:30
12 31/5/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 09:30
13 10/6/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 09:30
14 27/6/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 09:30
15 8/7/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 09:30
16 12/7/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 09:30
17 18/7/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 09:30
18 4/8/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 09:30
19 6/9/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 09:30
20 19/9/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 09:30
21 4/10/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 09:30
22 11/10/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 09:30
23 27/10/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 11:00
24 16/11/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 10:00 (Ορθή Επανάληψη)
25 28/11/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 10:00
26 6/12/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 10:00
27 23/12/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 10:00