Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊούΤεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2018

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 2016  
 
ΑΑ Ημερ/νία Προσκλήσεις Αποφάσεις Παρατηρήσεις
01 30/3/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις Αναβλήθηκε
02 8/4/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 10:00
03 25/5/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις Αναβλήθηκε
04 13/6/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 18:30
05 29/6/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις Αναβλήθηκε
06 6/7/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 18:30
07 28/7/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 18:30
08 30/9/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 10:00
09 6/10/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 18:30
10 25/10/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 11:30