Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 Συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 2016  
 
ΑΑ Ημερ/νία Προσκλήσεις Αποφάσεις Παρατηρήσεις
01 30/3/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις Αναβλήθηκε
02 8/4/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 10:00
03 25/5/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις Αναβλήθηκε
04 13/6/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 18:30
05 29/6/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις Αναβλήθηκε
06 6/7/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 18:30
07 28/7/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 18:30
08 30/9/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 10:00
09 6/10/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 18:30
10 25/10/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 11:30