Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος
 Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2016  
 
ΑΑ Ημερ/νία Προσκλήσεις Αποφάσεις Παρατηρήσεις Βίντεο
01 12/01/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 19:00 B1 B2 B3
02 26/01/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 19:00 B1
03 09/02/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 19:00 B1  B2
04 23/02/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 19:00 B1
05 01/03/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 18:30 B1  B2
06 22/03/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 18:00 B1 B2 B3
07 19/04/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 19:00 B1 B2 B3
08 17/05/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 19:00 B1  B2
09 24/05/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 18:30 B1 B2 B3
10 07/06/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 18:30 Β1 Β2 Β3
11 16/06/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 18:30 Β1
12 16/06/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 20:30 Β1 Β2
13 28/06/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 18:30 Β1 Β2
14 28/06/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 20:30 (Ειδική) Β1
15 19/07/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 18:30 Β1 Β2 Β3
16 04/08/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 18:30 (Ειδική) Β1
17 04/08/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 20:00 Β1 Β2
18 06/09/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 18:00 Β1 Β2 Β3
19 27/09/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 18:30 Β1 Β2 Β3
20 11/10/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 18:00 Β1 Β2
21 25/10/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 18:00 Β1
22 15/11/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 18:00 Β1 Β2
23 29/11/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 18:00 Β1α Β1β Β2 Β3
24 08/12/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 18:00 Β1 Β2
25 08/12/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 19:30 (Ειδική) Β1
26 15/12/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 18:30 Β1 Β2
27 15/12/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 20:00 (Ειδική) Β1