Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 Συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 2015  
 
ΑΑ Ημερ/νία Προσκλήσεις Αποφάσεις Παρατηρήσεις
04 31/7/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις Επαναληπτική
03 30/7/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις Ώρα: 14:00
02 29/7/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις Ορθή Επανάληψη
01 30/3/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις Ώρα: 13:00