Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 Γραμμή Δημότη - 15321

Διεύθυνση: Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα
Τηλέφωνο: 15321
Fax: 213.2038.536
Email: 15321@maroussi.gr

Η Γραμμή Δημότη λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-20:00 και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  • Διαχειρίζεται την ειδική τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας (πενταψήφιο νούμερο) του Δήμου με τους πολίτες.
  • Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα αιτήματα και τα παράπονα των δημοτών και τα διαβιβάζει προς διευθέτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες.
  • Κατευθύνει τους πολίτες ή/και τα αιτήματά τους στις κατάλληλες Υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να εξυπηρετηθούν αποτελεσματικά.
  • Καταγράφει τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των υποδομών του Δήμου, καθώς και των παρεχομένων υπηρεσιών του.
  • Παρακολουθεί την πορεία διευθέτησης των αιτημάτων των πολιτών και ενημερώνει περιοδικά τη διοίκηση.
  • Ενημερώνει τους πολίτες για την έκβαση των αιτημάτων τους.
  • Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατόν κόστος.
  • Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία της Γραμμής Δημότη.