Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Χριστουγεννιάτικες Ευχές του Δημάρχου Γ.Πατούλη

 Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2012  

 

Ημερ/νία Πρόσκληση Αποφάσεις Παρατηρήσεις
27/12/2012 Πρόσκληση Αποφάσεις  
19/12/2012 Πρόσκληση Αποφάσεις  
14/12/2012 Πρόσκληση Αποφάσεις Β
14/12/2012 Πρόσκληση Αποφάσεις Α
10/12/2012 Πρόσκληση Αποφάσεις  
03/12/2012 Πρόσκληση Αποφάσεις  
23/11/2012 Πρόσκληση Αποφάσεις  
19/11/2012 Πρόσκληση Αποφάσεις  
30/10/2012 Πρόσκληση Αποφάσεις  
11/10/2012 Πρόσκληση Αποφάσεις  
01/10/2012 Πρόσκληση Αποφάσεις  
24/09/2012 Πρόσκληση Αποφάσεις  
17/09/2012 Πρόσκληση Αποφάσεις  
30/08/2012 Πρόσκληση Αποφάσεις  
25/07/2012 Πρόσκληση Αποφάσεις  
24/07/2012 Πρόσκληση Αποφάσεις Αναβολή
20/07/2012 Πρόσκληση Αποφάσεις Β
20/07/2012 Πρόσκληση Αποφάσεις Α
09/07/2012 Πρόσκληση Αποφάσεις  
25/06/2012 Πρόσκληση Αποφάσεις  
21/06/2012 Πρόσκληση Αποφάσεις  
01/06/2012 Πρόσκληση Αποφάσεις  
24/05/2012 Πρόσκληση Αποφάσεις  
17/05/2012 Πρόσκληση Αποφάσεις  
08/05/2012 Πρόσκληση Αποφάσεις Ορθή Επανάληψη
03/05/2012 Πρόσκληση Αποφάσεις  
25/04/2012 Πρόσκληση Αποφάσεις  
05/04/2012 Πρόσκληση Αποφάσεις  
26/03/2012 Πρόσκληση    
21/03/2012 Πρόσκληση Αποφάσεις  
07/03/2012 Πρόσκληση Αποφάσεις  
01/03/2012 Πρόσκληση Αποφάσεις Ορθή Επανάληψη
29/02/2012 Πρόσκληση   Βλέπε 01/03/2012
13/02/2012 Πρόσκληση Αποφάσεις  
30/01/2012 Πρόσκληση Αποφάσεις  
20/01/2012 Πρόσκληση Αποφάσεις  
11/01/2012 Πρόσκληση Αποφάσεις