Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2014  
 
ΑΑ Ημερ/νία Προσκλήσεις Αποφάσεις Παρατηρήσεις Βίντεο
26 18/12/2014 Πρόσκληση Αποφάσεις Ειδική - 19:30  
25 18/12/2014 Πρόσκληση Αποφάσεις Τακτική - 17:30 Β1 Β2 Β3
24 11/12/2014 Πρόσκληση Αποφάσεις Έκτακτη - 17:30 Β1 Β2
23 25/11/2014 Πρόσκληση Αποφάσεις Ώρα 19:00 B1, B2
22 11/11/2014 Πρόσκληση Αποφάσεις Ώρα 19:30 B1, B2
21 11/11/2014 Πρόσκληση Αποφάσεις Ώρα 17:30 B1, B2
20 30/10/2014 Πρόσκληση Αποφάσεις   B1, B2, B3
19 14/10/2014 Πρόσκληση Αποφάσεις   B1, B2
18 30/09/2014 Πρόσκληση Αποφάσεις Ώρα 19:00 B1, B2
17 18/09/2014 Πρόσκληση Αποφάσεις Έκτακτη - 21:30 B1
16 18/09/2014 Πρόσκληση Αποφάσεις   B1
15 07/09/2014 Πρόσκληση Αποφάσεις Ωρα 12:00 B1
14 15/07/2014 Πρόσκληση Αποφάσεις Έκτακτη B2, Β3
13 30/06/2014 Πρόσκληση Αποφάσεις Ορθή Επανάληψη B1, B2, B3
12 10/06/2014 Πρόσκληση Αποφάσεις   B1, B2
11 15/04/2014 Πρόσκληση Αποφάσεις  Ωρα 19:30 Β1
10 15/04/2014 Πρόσκληση Αποφάσεις  Ωρα 17:30 Β1
09 10/04/2014 Πρόσκληση Αποφάσεις   Β1
08 01/04/2014 Πρόσκληση Αποφάσεις   Β1, Β2
07 18/03/2014 Πρόσκληση Αποφάσεις   Β1, Β2
06 04/03/2014 Πρόσκληση Αποφάσεις   Β1, Β2 Β3
05 18/02/2014 Πρόσκληση Αποφάσεις Ορθή Επανάληψη Β1, Β2
04 04/02/2014 Πρόσκληση Αποφάσεις   Β1
03 04/02/2014 Πρόσκληση Αποφάσεις Ειδική Β1
02 28/01/2014 Πρόσκληση Αποφάσεις   Β1, Β2
01 14/01/2014 Πρόσκληση Αποφάσεις   Β1, Β2