Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 Συντήρηση Οδοσήμανσης

 
Πληροφορίες

Τμήμα Χωροθετησης στην τεχνική υπηρεσία
Διεύθυνση :  Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, 15124 Μαρούσι
Τηλέφωνο : Γραμμή Δημότη 15321
Ημέρες & ώρες λειτουργίας για το κοινό : από Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:00 - 15:00.
 

Κατεστραμμένη πινακίδα σήμανσης
Αρμόδια Υπηρεσία: Δημοτική Επιχείρηση Κυκλοφορία
Μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικώς με την Δημοτική Επιχείρηση Κυκλοφορίας δίνοντας το όνομα σας, το τηλέφωνο σας και αναφέροντας με λεπτομέρεια το πρόβλημα που υπάρχει.
Στην συνέχεια η Υπηρεσία διενεργεί αυτοψία και εντός 5 εργάσιμων ημερών τοποθετεί την πινακίδα σήμανσης.
 
Βεβαίωση Οδικής Σήμανσης
Αρμόδια Υπηρεσία: Δημοτική Επιχείρηση Κυκλοφορίας

Για βεβαίωση σήμανσης απαιτείται

  • Υποβολή αίτησης προς την Δημοτική Επιχείρησης Κυκλοφορίας

Προσοχή!! Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται το ακριβές σημείο στο οποίο βρίσκεται η σήμανση.

Η αίτηση κατατίθεται στο Πρωτόκολλο της Δημοτικής Επιχείρησης Κυκλοφορίας.
Σε συνέχεια της αίτησης η Υπηρεσία διενεργεί αυτοψία και χορηγεί την βεβαίωση στον ενδιαφερόμενο εντός 10 εργάσιμων ημερών.
(Απλή Αίτηση)

 Θέση τροφοδοσίας
Αρμόδια Υπηρεσία:Δημοτική Επιχείρηση Κυκλοφορίας
Υποβολή αίτησης προς την Δημοτική Επιχείρησης Κυκλοφορίας

Η αίτηση κατατίθεται στο Πρωτόκολλο της Δημοτικής Επιχείρησης Κυκλοφορίας. Σε συνέχεια της αίτησης η Υπηρεσία εγκρίνεται ή μη από το ΔΣ της ΔΕΚΔΑ και στην συνέχεια εισηγείται προς το Δημοτικό συμβούλιο.
(Απλή Αίτηση)

 

 
Ειδική θέση στάθμευσης (Αναπηρικά οχήματα)
Αρμόδια Υπηρεσία: Δημοτική Επιχείρηση Κυκλοφορίας
Υποβολή αίτησης προς την Δημοτική Επιχείρηση Κυκλοφορίας
 

Δικαιολογητικά:

  • Βεβαίωση αναπηρίας
  • Δήλωση κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΚΟ )
  • Δήλωση Νόμου 105
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας του οχήματος
  • Αναπηρικό σήμα
  • Αναπηρικό όχημα
 
Η αίτηση κατατίθεται στο Πρωτόκολλο της Δημοτικής Επιχείρησης Κυκλοφορίας. Σε συνέχεια της αίτησης η Υπηρεσία εγκρίνεται ή μη από το ΔΣ της ΔΕΚΔΑ και στην συνέχεια εισηγείται προς το Δημοτικό συμβούλιο.
(Απλή Αίτηση)