Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

 

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος Ανακοινώσεις Υπηρεσιών Δήμου
Δημοσίευση Στοιχείων Απολογισμού Εσόδων - Εξόδων Οικονομικού Έτους 2015

Με την 274/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο Απολογισμός του Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2015. Πατήστε εδώ για τη προβολή του Απολογισμού. Επιστροφή