Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Χριστουγεννιάτικες Ευχές του Δημάρχου Γ.Πατούλη

 Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2011  

 

Ημερ/νία Πρόσκληση Αποφάσεις Παρατηρήσεις
21/12/2011 Πρόσκληση Αποφάσεις  
14/12/2011 Πρόσκληση Αποφάσεις  
05/12/2011 Πρόσκληση Αποφάσεις  
16/11/2011 Πρόσκληση Αποφάσεις  
02/11/2011 Πρόσκληση Αποφάσεις  
30/09/2011 Πρόσκληση Αποφάσεις  
14/09/2011 Πρόσκληση Αποφάσεις  
09/09/2011 Πρόσκληση Αποφάσεις  
27/07/2011 Πρόσκληση Αποφάσεις  
21/07/2011 Πρόσκληση Αποφάσεις  
14/07/2011 Πρόσκληση Αποφάσεις  
23/06/2011 Πρόσκληση Αποφάσεις  
01/06/2011 Πρόσκληση Αποφάσεις  
26/05/2011 Πρόσκληση Αποφάσεις  
13/05/2011 Πρόσκληση Αποφάσεις  
15/04/2011 Πρόσκληση Αποφάσεις  
31/03/2011 Πρόσκληση Αποφάσεις  
09/03/2011 Πρόσκληση Αποφάσεις  
24/02/2011 Πρόσκληση Αποφάσεις  
09/02/2011 Πρόσκληση Αποφάσεις