Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Χριστουγεννιάτικες Ευχές του Δημάρχου Γ.Πατούλη

 Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2013  

 

Ημερ/νία Πρόσκληση Αποφάσεις Παρατηρήσεις
23/12/2013 Πρόσκληση Αποφάσεις  
19/12/2013 Πρόσκληση Αποφάσεις  
06/12/2013 Πρόσκληση Αποφάσεις Έκτακτη
05/12/2013 Πρόσκληση Αποφάσεις  
26/11/2013 Πρόσκληση Αποφάσεις  
20/11/2013 Πρόσκληση Αποφάσεις  
31/10/2013 Πρόσκληση Αποφάσεις  
23/10/2013 Πρόσκληση Αποφάσεις  
14/10/2013 Πρόσκληση Αποφάσεις  
07/10/2013 Πρόσκληση Αποφάσεις  
25/09/2013 Πρόσκληση Αποφάσεις  
17/09/2013 Πρόσκληση Αποφάσεις  
04/09/2013 Πρόσκληση Αποφάσεις  
01/08/2013 Πρόσκληση Αποφάσεις Έκτακτη
19/07/2013 Πρόσκληση Αποφάσεις Έκτακτη
10/07/2013 Πρόσκληση Αποφάσεις Αναβολή
26/06/2013 Πρόσκληση Αποφάσεις  
19/06/2013 Πρόσκληση Αποφάσεις  
10/06/2013 Πρόσκληση Αποφάσεις  
29/05/2013 Πρόσκληση Αποφάσεις  
20/05/2013 Πρόσκληση Αποφάσεις  
09/05/2013 Πρόσκληση Αποφάσεις  
29/04/2013 Πρόσκληση Αποφάσεις  
19/04/2013 Πρόσκληση Αποφάσεις  
08/04/2013 Πρόσκληση Αποφάσεις  
27/03/2013 Πρόσκληση Αποφάσεις  
15/03/2013 Πρόσκληση Αποφάσεις Έκτακτη
12/03/2013 Πρόσκληση Αποφάσεις Ορθή Επανάληψη
08/03/2013 Πρόσκληση Αποφάσεις  
22/02/2013 Πρόσκληση Αποφάσεις  
15/02/2013 Πρόσκληση Αποφάσεις  
12/02/2013 Πρόσκληση Αποφάσεις  
25/01/2013 Πρόσκληση Αποφάσεις Έκτακτη
 


Γ΄Κοινοτ.Πλαίσιο Στήριξης - Επιχ.Πρόγραμμα Κοινωνία της ΠληροφορίαςΓ΄Κοινοτ.Πλαίσιο Στήριξης - Επιχ.Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε κατά 80% από το Ευρωπ.Ταμείο Περιφ.Ανάπτυξης και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους. Πρόσβαση internet: ΣΥΖΕΥΞΙΣ.