Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2018

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου ΑμαρουσίουΠροκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 81532

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 13 Μαΐου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 17 Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή ώρα 10:00π.μ.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Όροι Διακήρυξης Φιλόδημος ΙΙ 1317 KB 
Περιληπτική Διακήρυξη Φιλόδημος ΙΙ 256 KB 
Μελέτη Φιλόδημος ΙΙ 6698 KB 
Οικονομική Προσφορά Φιλόδημος ΙΙ 112 KB 
ΤΕΥΔ Φιλόδημος ΙΙ 186 KB 

Επιστροφή