Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Πασχαλινές ευχές του Δημάρχου Γ.Πατούλη

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου Μίσθωση από τον Δήμο Αμαρουσίου ακινήτων που θα χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση και λειτουργία του Πρότυπου Γυμνασίου, Πρότυπου Λυκείου, Ε.Π.Α.Λ. Αναβρύτων

Διακήρυξη  μειοδοτικής Δημοπρασίας Νο 1/2019 για τη μίσθωση από τον Δήμο Αμαρουσίου ακινήτων που θα χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση και λειτουργία του Πρότυπου Γυμνασίου, Πρότυπου Λυκείου, Ε.Π.Α.Λ. Αναβρύτων.

Η Δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση των Ακινήτων.

Περιληπτική Διακήρυξη: ΩΔΜΨΩΨ9-5ΟΤ

Διακήρυξη Δημάρχου: Ω5Ρ5ΩΨ9-ΙΓ3Επιστροφή