Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος ΔήμοςΤεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Ο Δήμος Αμαρουσίου διακηρύσσει  ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" εκτιμώμενης αξίας 71.227,94€  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 08-02-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14-02-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Mελέτη, ΤΕΥΔ, όροι διακήρυξης και Οικονομική προσφορά για τη μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων 2144 KB 
10-01-19 Ορθή επανάληψη αρχείων για τη μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων 1824 KB 

Επιστροφή