Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Χριστουγεννιάτικες Ευχές του Δημάρχου Γ.Πατούλη

 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διενέργεια πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας (διαγωνισμού) για την εκποίηση κατεστραμμένων ειδών ηλεκτρικού – ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και λαμπτήρων φωτισμού και την μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα  επεξεργασίας αποβλήτων, για το χρονικό διάστημα ενός έτους.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή στις 14 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, οδός Βασ. Σοφίας 9 στο Μαρούσι.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 159 KB 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 158 KB 
ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 142 KB 

Επιστροφή