Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 Προκήρυξη συνοπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Δημιουργία βρεφικού τμήματος στον παιδικό σταθμό Σωρού και νηπιακού τμήματος στο Π.Σ. Αναβρύτων του Δήμου Αμαρουσίου» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 77185

Προκήρυξη συνοπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Δημιουργία βρεφικού τμήματος στον παιδικό σταθμό Σωρού και νηπιακού τμήματος στο Π.Σ. Αναβρύτων του Δήμου Αμαρουσίου» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 77185.

Επισυνάπτονται οι Όροι Διακήρυξης, η Περιληπτική Διακήρυξη, η Μελέτη, η Οικονομική Προσφορά και το ΤΕΥΔ.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Όροι Διακήρυξης ΠΣ 747 KB 
Περίληψη διακήρυξης ΠΣ 181 KB 
Μελέτη ΠΣ 5227 KB 
Οικονομική Προσφορά ΠΣ 67 KB 
ΤΕΥΔ_ΠΣ 735 KB 
ΤΕΥΔ_ΠΣ 185 KB 

Επιστροφή