Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 74777

Προκήρυξη νέου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: “ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ” με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 74777

Επισυνάπτονται οι Όροι Διακήρυξης, η Μελέτη, η Οικονομική Προσφορά και το ΤΕΥΔ.

23-11-18

Επανάληψη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: “ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ” με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 74777-3

Επισυνάπτονται οι Όροι Διακήρυξης, η Μελέτη, η Οικονομική Προσφορά, το ΤΕΥΔ και η υπ’ αριθ. 337/2018 ΑΟΕ περί επανάληψης διαγωνισμού.

Για τα επισυμαπτόμενα αρχεία του επαναληπτικού διαγωνισμού πατήστε εδώ


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Μελέτη διάνοιξη γεώτρησης κολυμβητηρίου 1329 KB 
Οικονομικη προσφορα γεώτρησης κολυμβητηρίου 111 KB 
Οροι Διακηρυξης γεώτρησης κολυμβητηρίου 687 KB 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 185 KB 

Επιστροφή