Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος

 Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 74909.

 


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Τεχνικη Μελέτη 9842 KB 
Οικονομική Προσφορά 37 KB 
Όροι Διακήρυξης 708 KB 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 185 KB 
Αρχιτεκτονική 62616 KB 
Ηλεκτρομηχανολογική 34902 KB 
Στατική 7994 KB 

Επιστροφή