Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος

 ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ” με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 73733

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: “ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ” με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 73733

Επισυνάπτονται οι Όροι Διακήρυξης, η Μελέτη, η Οικονομική Προσφορά και το ΤΕΥΔ.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Μελέτη Κυπρίων Αγωνιστών 1437 KB 
Οικονομική Προσφορά Κυπρίων Αγωνιστών 108 KB 
ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Κυπρίων Αγωνιστών 650 KB 
Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) Κυπρίων Αγωνιστών 185 KB 

Επιστροφή