Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Χριστουγεννιάτικες Ευχές του Δημάρχου Γ.Πατούλη

 Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ” με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 71380.

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ” με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 71380.

Επισυνάπτονται οι Όροι Διακήρυξης, η Περιληπτική διακήρυξη, η Μελέτη και το ΤΕΥΔ.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Μελετη για την Συντήρηση δημοτικών κτιρίων 69204 KB 
Περιληπτική διακήρυξη για το έργο Συντήρηση δημοτικών κτιρίων 256 KB 
Έγκριση όρων διακήρηξης για το έργο Συντήρηση δημοτικών κτιρίων 750 KB 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) για το έργο Συντήρηση δημοτικών κτιρίων 191 KB 

Επιστροφή