Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος ΔήμοςΤεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ” με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 71380.

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ” με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 71380.

Επισυνάπτονται οι Όροι Διακήρυξης, η Περιληπτική διακήρυξη, η Μελέτη και το ΤΕΥΔ.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Μελετη για την Συντήρηση δημοτικών κτιρίων 69204 KB 
Περιληπτική διακήρυξη για το έργο Συντήρηση δημοτικών κτιρίων 256 KB 
Έγκριση όρων διακήρηξης για το έργο Συντήρηση δημοτικών κτιρίων 750 KB 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) για το έργο Συντήρηση δημοτικών κτιρίων 191 KB 

Επιστροφή