Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Χριστουγεννιάτικες Ευχές του Δημάρχου Γ.Πατούλη

 “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ” με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 73511.

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ” με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 73511.

Επισυνάπτονται οι Όροι Διακήρυξης, η Περιληπτική διακήρυξη, η Μελέτη και το ΤΕΥΔ.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Μελετη για την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 13396 KB 
Έγκριση όρων διακήρηξης για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 845 KB 
Περιληπτική διακήρυξη για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 165 KB 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 185 KB 

Επιστροφή