Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

 

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ” με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 73518

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: “ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ” με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 73518

Επισυνάπτονται οι Όροι Διακήρυξης, η Μελέτη και το ΤΕΥΔ.

Ανακοίνωση τροποποίησης στοιχείων και παράτασης διαγωνισμού για το έργο: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ» με Α/Α: 73518

Παρατείνεται ο εν θέματι διαγωνισμός, βάσει του άρθρου 121 του Ν. 4412/2016, με νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 και ώρα 15:00μ.μ.

Η νέα ημερομηνία για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών είναι την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00π.μ.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Μελέτη έργου:Διάνοιξη γεώτρησης δημοτικού κολυμβητηρίου και καταθλιπτικού αγωγού 1823 KB 
Έγκριση όρων διακήρηξης για το έργο:Διάνοιξη γεώτρησης δημοτικού κολυμβητηρίου και καταθλιπτικού αγωγού 810 KB 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 185 KB 
Ανακοίνωση τροποποίησης στοιχείων και παράτασης διαγωνισμού για το έργο: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ» με Α/Α: 73518 207 KB 
Μελέτη Έργου : Διάνοιξη Γεώτρησης Δημοτικού Κολυμβητηρίου και Καταθλιπτικού Αγωγού (Ορθή Επανάληψη) 1329 KB 

Επιστροφή