Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος ΔήμοςΤεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Νο1/2018 για την μίσθωση ακινήτου

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Νο1/2018 για την μίσθωση ακινήτου
την Πολεοδομική Ενότητα Αγ.Αναργύρων  το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη
στέγαση Διοικητικών Υπηρεσιών (Εκπαίδευσης και Πολιτισμού)  του Δήμου
Αμαρουσίου.

Η Δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση του
ακινήτου.

Η Διακήρυξη ΑΔΑ : 687ΛΩΨ9-1ΕΙ


Περίληψη Διακήρυξης Μειοδοτικής Δημοπρασίας Νο1/2018 για την μίσθωση
ακινήτου στην Πολεοδομική Ενότητα Αγ. Αναργύρων  το οποίο θα χρησιμοποιηθεί
για τη στέγαση Διοικητικών Υπηρεσιών (Εκπαίδευσης και Πολιτισμού)  του Δήμου
Αμαρουσίου.

Η Δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση του
ακινήτου.
Η Περιληπτική Διακήρυξη ΑΔΑ : ΩΗ3ΚΩΨ9-O36Επιστροφή