Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Χριστουγεννιάτικες Ευχές του Δημάρχου Γ.Πατούλη

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 3ου Π.Π.ΚΑΠΗ

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»«ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ» (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 105/2017 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά την 22η  Συνεδρίαση του Σώματος, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 240 § 2, 236 § 1 και 194 του Ν. 3463/2006 και τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 270/81, διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό  διαγωνισμό με φανερές και προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου εντός του 3ου Π.Π. ΚΑΠΗ Κοκκινιάς, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης διακήρυξης.

 


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 3ου Π.Π.ΚΑΠΗ 195 KB 

Επιστροφή