Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος
 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού  για την μίσθωση ακινήτου στην Πολεοδομική Ενότητα Κοκκινιάς το οποίο θα χρησιμοποιηθεί
για τη στέγαση και  λειτουργία του Εκπαιδευτικού Κέντρου του Δήμου Αμαρουσίου.
Η Δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση του ακινήτου.
 
Η περίληψη της διακήρυξης ΑΔΑ : 61ΕΡΩΨ9-Ω2Ω


Επιστροφή