Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος ΔήμοςΤεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού  για την μίσθωση ακινήτου στην Πολεοδομική Ενότητα Κοκκινιάς το οποίο θα χρησιμοποιηθεί
για τη στέγαση και  λειτουργία του Εκπαιδευτικού Κέντρου του Δήμου Αμαρουσίου.
Η Δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση του ακινήτου.
 
Η περίληψη της διακήρυξης ΑΔΑ : 61ΕΡΩΨ9-Ω2Ω


Επιστροφή