Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος ΔήμοςΤεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας στην πολεοδομική ενότητα κοκκινιάς

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Νο1/2017 για την μίσθωση ακινήτου στην  Πολεοδομική Ενότητα Κοκκινιάς
ο οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και  λειτουργία του Εκπαιδευτικού Κέντρου του Δήμου Αμαρουσίου.
Η Δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση του ακινήτου.
 
Επισυνάπτεται η Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας: 6ΣΟΥΩΨ9-20Φ

 Επιστροφή