Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος ΔήμοςΤεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο: ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η Πέμπτη 16-11-2017 και ώρα 10:00π.μ.

Επισυνάπτεται η Περιληπτική Διακήρυξη, οι Όροι Διακήρυξης, η Μελέτη και το ΤΕΥΔ.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Μελέτη Διανοίξεις - Διαμορφώσεις Οδών 2198 KB 
Όροι Διακήρυξης Διανοίξεις - Διαμορφώσεις Οδών 1336 KB 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ 67 KB 
ΤΕΥΔ Διανοίξεις οδών 219 KB 

Επιστροφή