Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

 

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος ΔήμοςΠροκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΥΡΗ ΚΑΙ ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ»

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΥΡΗ ΚΑΙ ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 88, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η Τετάρτη 30 Αυγούστου και ώρα 10:00π.μ.

Επισυνάπτεται η Διακήρυξη, η Μελέτη, το ΤΕΥΔ και τα Παραρτήματα (σχέδια κλπ)


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Διακήρυξη για την εκπόνηση μελετών για το διατηρηταίο Σουρή και Β.Όλγας 977 KB 
Μελέτη για την εκπόνηση μελετών για το διατηρηταίο Σουρή και Β.Όλγας 3319 KB 
ΤΕΥΔ για την εκπόνηση μελετών για το διατηρηταίο Σουρή και Β.Όλγας 223 KB 
Παραρτήματα για την εκπόνηση μελετών για το διατηρηταίο Σουρή και Β.Όλγας 112901 KB 
Περιληπτική Διακήρυξη για την εκπόνηση μελετών για το διατηρητέο Σουρή και Β.Όλγας 533 KB 

Επιστροφή