Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

 

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος ΔήμοςΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ - *** ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ ***

Η ανάρτηση αφορά στην προκήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ” .  Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 71.997,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 08-12-2016 στο Δημοτικό Κατάστημα, οδός Βασιλίσσης Σοφίας 9 στο Μαρούσι. Λήξη παράδοσης προσφορών ώρα 10.00 π.μ.  Τα τεύχη διατίθενται από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων σύμφωνα με το άρθρο 2 της συνημμένης διακήρυξης.  

Νεότερη Ενημέρωση 28.12.2016

Αναφορικά με το διαγωνισμό για το έργο :    “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ"του οποίου η προκήρυξη είχε αναρτηθεί στην  ως άνω ιστοσελίδα του Δήμου,  επισυνάπτεται η υπ΄ αρ.  307/ 2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΛΖΓΩΨ9-Ε3Δ) περί ματαίωσης της  διαδικασίας ανάθεσης   με σκοπό την προκήρυξη νέου διαγωνισμού.


Αρχείο
Αντικατάσταση επιδάπεδιων υαλοπινάκων προθήκων στους πεζόδρομους του ιστορικού κέντρου 1041 KB 
Απόφαση Ματαίωσης 271 KB