Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος
 Προκήρυξη-ανακοίνωση για την πρόσληψη πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

H Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου θα προβεί στην πρόληψη έως πενήντα πέντε  (55) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οχτώ (8) μηνών για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2018-2019.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 26-10-2018

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : 05-11-2018

​​


12/11/18

Σε συνέχεια της από (1859/22-10-2018)  προκήρυξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου για την πρόσληψη έως πενήντα πέντε (55)  Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,

διάρκειας 8 μηνών για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2018-2019, η Επιχείρηση ανακοινώνει τους Προσωρινούς Πίνακες Κατάταξης, με βασικό κριτήριο την ανεργία και με σειρά προτεραιότητας

βάσει των κριτηρίων που θέτει το υφιστάμενο Οργανωτικό Πλαίσιο των Π.Α.γ.Ο. ( ΦΕΚ 1774 /Β/ 17-06-2016).

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ: Οι ενστάσεις των ενδιαφερομένων επί των πινάκων προσωρινής κατάταξης για την προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ειδικότητας Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής

(αρ. πρωτ. :1859/22-10-2018) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου  μπορούν να κατατίθενται για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων ήτοι από τις 13-11-2018  έως και τις  22-11-2018, ημέρα Πέμπτη.

Οι ενστάσεις κατατίθενται στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου (Βας. Σοφίας 9, 2ος όροφος, τηλ. 2132038200-201 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Για την 266-ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ που αφορά προσωρινούς πίνακες πατήστε εδώ

Για τους προσωρινούς πίνακες- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ πατήστε εδώ

Για τους προσωρινούς πίνακες- ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ πατήστε εδώ


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΑΙΤΗΣΗ ΚΦΑ 2018-2019 56 KB 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2018-2019 139 KB 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2018-2019 168 KB 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 59 KB 

Επιστροφή